intrare in sat dsfsd jkl monument centru gradinita

Cornu-6

MESAJUL PRIMARULUI

Cu o deosebită plăcere Vă salut, de pe meleagurile satului nostru şi vă invit să descoperiți, prin intermediul acestui site, ultimele informații despre activitatea Primăriei, instituţie, ce are drept fundament al activităţii sale principiul transparenţei şi apărării drepturilor cetăţenilor.

     Fie că este vorba de evenimente culturale proiecte educative, de turism, de sănătate, sau de dezvoltare socio-economică, urmărim ca acțiunile noastre să le cunoască toţi, pentru a putea răspunde nevoilor tuturor locuitorilor satului.

     În speranţa că întâlnirea noastră, pe pagina web, poate sta la temelia unor relaţii solide de colaborare, vreau să vă asigur că sugestiile şi mesajele DVS, vor ajuta administraţia primariei să vă cunoască mai bine doleanţele, pentru realizarea lor.

Vă mai aşteptăm.

Cu respect, Galiţ MARIA Primar Sărata Veche

Ultimile știri

ANUNŢ

Miercuri 21.12.2016 în incinta Palatului de cultură Sărata Veche se va distribui ajutor umanitar în formă de haine la mîna a doua. Persoanele cointeresate sînt așteptate miercuri la ora 13:00 Palatul de cultură etajul II.

Servicii socio-medicale oferite la domiciliu

AO ”Viitorul” din s. Sărata Veche în colaborare cu AO ”Casmed” mun.Bălți implementează în satele Sărata Veche și Hitrești proiectul ”Îngrijiri socio-medicale la domiciliu. Beneficiari ai proiectului pot fi persoanele pensionare sau cu dezabilități. Persoanele care doresc să beneficieze de servicii socio-medicale la domiciliu se pot adresa administratorului proiectului la nr. de telefon 025964757 mob.069216853 […]

Anunț

cont de plata Directia Glodeni

Primăiria Sărata Veche anunță desfășurarea concursului privind ocuparea funcției vacante de director al casei de cultură din satul Sărata Nouă la data de 28.07.2016 ora 10:00. informații suplimentare puteți afla la numărul de telefon 025964338

Anunţ

Servicii socio-medicale oferite la domiciliu

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE

cont de plata Directia Glodeni

    ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a lucrărilor prin cererea ofertelor de prețuri   1.    Denumirea autorităţii contractante: Instituția Publică Gimnaziul ”Grigore Vieru” s. Sărata Veche, r-nul Fălești 2.    IDNO: 1012620011723 3.    Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de prețuri 4.    Obiectul achiziției: 5.    Cod CPV: 45453000-7 6.    Data publicării anunțului de intenție: […]