intrare in sat dsfsd jkl monument centru gradinita

AO Viitorul anunță concursul ofertelor de prețuri, conform caietului de sarcini anexat.

Caiet de sarcini

pentru Cererea Ofertelor de Preţuri

 Nr.4 din “11”iunie 2019

“11” iunie 2019

 Sărata Veche_______

(localitatea)

 1. Autoritatea contractantă :Asociația Obștească Asociația ”Viitorul„ din Sărata Veche
 2. Organizatorul procedurii de achiziţie : Asociația Obștească Asociația ”Viitorul„ din Sărata Veche
 3. Obiectul achiziţiei: Lucrări de schimbare a pardoselii în atelierul Gimnaziului ”Grigore Vieru”

Lista cu cantitățile de lucrări:

crt.

Simbol norme şi Cod  resurse  

Denumire lucrărilor

Unitatea de masura Volum

 

1 2 3 4 5
    1. Lucrari de demontaj

 

1 RCsK40B

 

Desfacerea pardoselilor calde – parchet de stejar sau fag

 

m2 80,000
    2. Lucrari montaj

 

2 RpCH15A

 

Grinzi din lemn de rasinoase

 

m3 1,0000
3 RpCK44A

 

Pardoselilor din schînduri

 

m2 80,000
4 RCsK09B

 

Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul

 

m2 80,000
5 CN16D

 

Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de lac la dusumele

 

m2 80,000

 

 1. Scopul achiziţiei: Reabilitarea spațiilor atelierului Gimnaziului ”Grigore Vieru” prin schimbarea pardoselilor din schândură
 2. Informaţie financiară:
 • Sursa de finanţare: Grantul oferit de către Comisia Europeană prin intermediul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova și co-finanțat de către Fundația Soros-Moldova
 1. Termenul şi condiţiile efectuarii lucrărilor : 25.06.2019-05.07.2019
 2. Modul de prezentare a ofertelor:
 • ofertele se prezintă în limba română, cu specificarea clară a parametrilor;
 • preţul lucrărilor se indică în lei MD;
 • oferta trebuie să conţină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;
 • se prezintă lista lucrărilor în mod desfăşurat şi volumul materialelor de construcţie care vor fi folosite în procesul lucrărilor;
 • preţul lucrărilor include toate cheltuielile, și să aplice cota zero a TVA în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.246 din 08.04.2010 și art.104, lit.c¹ din Codul Fiscal
 • preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziţie. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în consideraţie de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către beneficiar;
 1. Evaluarea ofertelor va avea loc pe data de “18”iunie 2019, orele 15:00;
 2. Oferta se prezintă pînă la data de “18”iunie 2019, orele 14:00 pe adresa s. Sărata Veche, r-nul Fălești, Gimnaziul ”Grigore Vieru” Sărata Veche sala nr. 13;
 3. Oferta este valabilă 30 de zile de la data limită de depunere a ofertei;
 4. Ofertele pot fi primite de la curier sau prin poştă, dar nu mai tîrziu de termenul limită de prezentare a ofertelor.
 5. Se specifică data cînd ofertanţii fac cunoştinţă cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor: 14.04.2019, Gimnaziul ”Grigore Vieru” s.Sărata Veche,r-nul Fălești
 6. Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr. 721 din 02.02.96.
 7. Modul de întocmire a ofertelor:
 • fiecare pagină a ofertei trebuie să fie ştampilată şi semnată de conducătorul ofertantului;
 • Ofertele se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.
 1. Oferta cîştigătoare se va aprecia conform criteriului – cel mai mic preţ şi corespunderea cerinţelor indicate în caietul de sarcini.
 2. Înştiinţarea privind determinarea câştigătorului se expediază în termen de5 zile de la data emitereii deciziei privind evaluarea ofertelor.
 3. Condiţiile de contractare:
 • contractul se încheie între Autoritatea Contractantă şi ofertantul cîştigător în termen de 7 zile de la data determinării ofertei cîştigătoare;
 1. Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanţi:
 • Oferta (cu semnătura și ștampila ofertantului, conform anexei);
 • Devizul (formularele 3, 5, 7) confirmat prin semnătură și ștampila ofertantului;
 • Certificatul de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera Înregistrării de Stat (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
 • Licenţa de activitate și anexa (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
 • Informaţii generale despre ofertant (sediul ofertantului şi al filieleor acestuia), confirmate prin semnătură și ștampila ofertantului;
 • Asigurarea cu personal de specialitate (conform anexei), confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului;
 • Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului).

 

 1. Relaţii de contact: tel: 069216853; e-mailviitorul.sarataveche@gmail.com

 

Executor: Paladi Dina L.Ș.

Tel.: 079104174