intrare in sat dsfsd jkl monument centru gradinita

Concurs pentru ocuparea funcției de conducător atelier Robotică

Asociația Obștească ”Viitorul” din Sărata Veche
anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de:
1. Conducător atelier ”Robotica” în cadrul Centrului pentru pregătire vocațională din Sărata Veche
în cadrul proiectului – ”Viitorul de mâine depinde de activitatea de astăzi”, finanțat de către Uniunea Europeană și co-finanțat de Fundația Soros-Moldova în cadrul proiectului ”Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern”

Regim de angajare: 8 ore/săptămână;
Durata angajării: 01.12.2019-31.10.2020, cu posibila extindere a contractului de muncă în cadrul Gimnaziului ”Grigore Vieru” din s. Sărata Veche, r-nul Fălești.
Descrierea postului de conducător – specialistul va desfășura activitate extracurriculară în Centrul pentru pregătire vocațională din s. Sărata Veche (fostul atelier școlar al Gimnaziului ”Grigore Vieru) după orele de studiu ale elevilor. Conducătorul va activa în baza fișei postului elaborată în cadrul proiectului.
Beneficiarii:
30 elevi ai Gimnaziului ”Grigore Vieru” s.Sărata Veche, r-nul Fălești divizați în 2 grupe.
Activitatea conducătorului se va realiza în interesul superior al copilului şi va avea la bază următoarele principii:
a) drepturi egale în educaţie;
b) nondiscriminare, toleranță şi valorificarea diferenţelor;
d) abordarea individualizată şi complexă;
e) valorificarea potențialului fiecărui copil;
f) abordarea intersectorială și multidisciplinară;

Cerințe pentru candidat:
o Studii superioare sau de specialitate în domeniu
o Cunoașterea limbii română
o Abilități de comunicare asertivă, prezentare a informațiilor, și formare de deprinderi și abilități
o Abilități de organizare şi planificare;
o Abilitate de lucru în echipă și independent;
o Personalitate dinamică, comunicativă, organizată, analitică și activă;

Responsabilități generale:
o Elaborarea planurilor de activitate a atelierului ;
o Instruirea elevilor în domeniul atelierului.
o Pregătirea și organizarea expozițiilor lucrărilor elevilor
o Participarea la elaborarea materialelor promoționale şi altele cu scopul promovării activităților desfășurate în cadrul proiectului;
Candidaţii interesați de ocuparea funcţiei de conducător al atelierului în cadrul proiectului ”Viitorul de mâine depinde de activitatea de astăzi” vor depune pânâ la data de 22.11.2019 , următoarele acte obligatorii de participare la concurs:
• curriculum vitae
• copia actului de identitate
• copia/copiile actului/ actelor de studii;
Dosarele pot fi depuse la următoatea adresa: IP Gimnaziul ”Grigore Vieru” din s. Sărata Veche, r-nul Fălești, cabinetul 13. Telefon de contact: 069216853