intrare in sat dsfsd jkl monument centru gradinita

Anunț Concursul ofertelor de preț

Anunț de lansare a licitației privind achiziționarea
unui tocător universal de resturi vegetale
„AGROZONE” S.R.L anunță concurs de participare la procedura de achiziție prin metoda cererii ofertelor de prețuri pentru procurarea unui unui utilaj de tocare si distribuire resturi vegetale.

Achiziția se realizează în cadrul proiectului „ Viitorul -Contează” cofinanțat de către Grupul de Acțiune Locală „Movila Măgura” în cadrul proiectului „GAL „Movila Măgura” pentru o dezvoltre rurală continua – ediția 2020”

Pentru realizarea acestui proiect „AGROZONE” S.R.L anunță licitație deschisă de selectare a unui furnizor ce va comercializa Tocator universal de resturi vegetale.

Prin acest apel invităm toate companiile sau organizațiile specializate în comercializarea utilajului agricol , să expedieze oferta de preț, în corespundere cu următorii parametri tehnici:

Nr. Denumire produs Parametrii tehnici Cantitatea
1 Tocator universal de resturi vegetale Destinat pentru tocarea si distribuirea uniforma in câmp inclusiv printre rânduri de crengi si resturi vegetale, porumb, floarea soarerului, rapita etc.
– Latimea de lucru cuprinsa 2.5 m
– Diametrul rotor 194 mm, gosime parete rotor 10 mm.
– Val de conexiune 6×8 slituri
– Puterea de agregare tractor 80-90 c.p
– Conectat la tractor in 3 puncte CAT II
– Reductor cu la 540 rotatii min.
– Roti pentru controlul inaltimii
– Cutite pentru lucru la miriste, porumb, floarea soarelui ( 52+26 buc.).
– Capac de deschidere cu difuzor pentru distribuirea resturilor tocate. 1

Furnizorul selectat va semna un contract de vânzare-cumpărare.

Oferta de participare la concurs va conţine următoarele informații:

1. Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul și persoana de contact, email);
2. Detalii despre produs/servicii oferite;
3. Oferta financiară, care va include prețul. Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota zero, la prezentarea documentelor confirmative de către GAL;
4. Termenii de livrare a produsului.

Notă: În cadrul realizării proiectului o parte din fonduri este scutită de achitarea TVA, fapt pentru care se va livra o scrisoare confirmativă de la finanțatorii proiectului.

Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la adresa unghenialex@gmail.com sau direct la sediul „AGROZONE” S.R.L (s.Tighira prim. Negurenii Vechi , r.Ungheni, Republica Moldova) până la data de 07.12.2020.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 079061218 sau la adresa de e-mail : unghenialex@gmail.com

În perioada 2020-2021, Grupul de Acțiune Locală „Movila Măgura” este susținut din sursele Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 2020, care este implementat cu suportul Uniunii Europene și Polish Aid, în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitatea rurală în Moldova”, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Partenerul strategic al proiectului este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova