intrare in sat dsfsd jkl monument centru gradinita

Anunț Tender

Anunț de lansare a licitației privind achiziționarea
Utilajului agricol
„Gînju Sergiu Valentin s.Pietrosu” GȚ anunță concurs de participare la procedura de achiziție prin metoda cererii ofertelor de prețuri pentru procurarea cultivatorului.

Achiziția se realizează în cadrul proiectului „ Utilaj agricol modern – furaje de calitate pentru ferma de vite proprie”” cofinanțat de către Grupul de Acțiune Locală „Movila Măgura” în cadrul proiectului „GAL „Movila Măgura” pentru o dezvoltare rurală continua – ediția 2021”

Pentru realizarea acestui proiect „Gînju Sergiu Valentin s.Pietrosu” GȚ anunță licitație deschisă de selectare a unui furnizor ce va comercializa utilaj agricol.

Prin acest apel invităm toate companiile sau organizațiile specializate în comercializarea utilajului agricol, să expedieze oferta de preț, în corespundere cu următorii parametri tehnici:

Nr. Denumire produs Parametrii tehnici Cantitatea
1 Cultivator Lățimea de lucru :4m
Productivitatea :până la 4,8 ha/oră
Dimensiunile de gabarit(LxLxÎ):4900x4080x1100mm
Puterea necesară:de la 80 c.p.
Adâncimea de prelucrare:5-12 cm
Viteza de lucru :12 km/oră
Greutatea :880 kg 1

Furnizorul selectat va semna un contract de vânzare-cumpărare.

Oferta de participare la concurs va conţine următoarele informații:

1. Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul și persoana de contact, email);
2. Detalii despre produs/servicii oferite;
3. Oferta financiară, care va include prețul „fără TVA”. Ofertantul va indica disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota zero, la prezentarea documentelor confirmative de către GAL;
4. Termenii de livrare a produsului.

Notă: În cadrul realizării proiectului o parte din fonduri este scutită de achitarea TVA, fapt pentru care se va livra o scrisoare confirmativă de la finanțatorii proiectului.

Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail movilamagura8@gmail.com până la data de 17.11.2021.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 068798093 sau la adresa de e-mail:movilamagura8@gmail.com

În perioada 2021-2022, GAL-ul este susținut din sursele Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 2.0, proiectul „LEADER pentru Moldova Rurală”, co-finanțat de către USAID și Polish aid implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Partenerul strategic al proiectului este Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova.