intrare in sat dsfsd jkl monument centru gradinita

Deciziile consiliului

Decizii Martie 2018

DECIZIE nr.2:1 din 05.03.2018 Cu privire la prezentarea informaţiei privind starea criminogenă din comună de către şefului de post de poliţie Sărata Veche pe anul 2017

DECIZIE nr.2:2 din 05.03.2018 Cu privire la executarea bugetului pe anul 2017

DECIZIE nr.2.3 din 05.03.2018 Cu privire la implementarea proiectului de construcţie a pieţii agroalimentare în satul Sărata Veche.

DECIZIE nr.2.4 din 05.03.2018 Cu privire la implementarea proiectului Pas cu pas pentru colectarea separată a deşeurilor solide

DECIZIE nr.2.5 din 05.03.2018 Cu privire la aprobarea listei străzilor care vor fi reparate din fondul rutier în anul 2018

DECIZIE nr.2.6 din 05.03.2018 Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare.

DECIZIE nr.2.7 din 05.03.2018 Cu privire la modificarea Deciziei nr. 5.6 din 21.07.2017 Cu privire la aprobarea listelor străzilor …

DECIZIE nr.2.8 din 05.03.2018 Cu privire la notificarea nr. 1304OT2-151 din 13.02.2018 a Oficiului Teritorial Bălţi privind abrogarea Deciziei nr. 1.7 ..

DECIZIE nr.2.9 din 05.03.2018 Cu privire la acordarea ajutorului financiar.

DECIZIE nr.2.10 din 05.03.2018 Cu privire iniţierea desfiinţarii oprii auto din satul Sărata Veche.

Anexa nr.1 la decizia nr. 2:2 din 05.03.2018

Anexa nr. 1 la Decizia 2.7 din 05 .03.2018

Anexa nr. 1 la Decizia 2.5 din .03.2018

Decizii Decembrie 2017

Decizie nr 7.1 din 06.12.2017 Cu privire la acordarea ajutorului financiar 

Decizie nr 8.1 din 07.12.2017 Cu privire la aprobarea bugetului comunei Sărata Veche pe anul 2018

Anexa nr 3 la decizia nr. 7.3 din 06.12.2017

Decizii Octombrie 2017

Decizii Octombrie 2017

Decizii luna Iulie 2017

Decizii Iunie 2017

Decizii luna Iunie 2017

DECIZIE nr.41din 14.06.2017 Cu privire la acceptarea primirii bunurilor de la consiliul raional Făleşti

DECIZIE nr.42 din 14.06.2017 Cu privire la modificarea Deciziei nr. 62 din 26.08.2015.

DECIZIE nr.43 din 14.06.2017 Cu privire la aprobarea programului de activitate a consiliului comunal Sărata Veche pe a II jumătate a anului 2017 DECIZIE nr.44 din 14.06.2017 Cu privire la sistarea activităţii grădiniţei de copii din satul Sărata Veche şi satul Sărata Nouă.

DECIZIE nr.45 din 14.06.2017 Cu privire la modificarea Deciziei nr. 085 din 13.12.2010 „Cu privire la darea în folosinţă prin licitaţie”

DECIZIE nr.46 din 14.06.2017 Cu privire la scoaterea la licitaţie publică

DECIZIE nr.47 din 14.06.2017 Cu privire la acceptarea deschiderii contului de venit

Decizii lun Aprilie 2017

decizii din 18.04.2017

Decizii lun Martie 2017

decizii din 28.03.2017

Decizii lun Ianuarie 2017

decizii din 24.01.2017

Decizii lun Mai 2016


Anexa nr.1 la decizia nr.3.8 din 27.05.2016 a Consiliului comunal Sărata Veche

Anexa nr. 1 la Decizia nr. 3.12 din 27.05.2016 REGULAMENTUL privind asigurarea curăţeniei şi bună gospodărire în comuna Sărata Veche

DECIZIE nr.3.1 din 27.05.2016 Cu privire la modificarea

Deciziei nr. 2.3 din 18.03.2016

DECIZIE nr.3.2 din 27.05.2016 Cu privire la cererea prealabilă a cet. Regheliuc Valerii.

DECIZIE nr.3.3 din 27.05.2016 Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare.

DECIZIE nr.3.4 din 27.05.2016 Cu privire la aprobarea programului de activitate a consiliului comunal

DECIZIE nr.3.5 din 27.05.2016 Cu privire la cererea preşedintelui biroului executiv CCOOP Făleşti privind ajustarea a sumei taxei pentru amplasarea obiectelor de

DECIZIE nr.3.6 din 27.05.2016 Cu privire la modificarea Decizieie nr. 1.10 Cu privire la modificareadeciziei 8.1 din 10.11.2015.

DECIZIE nr.3.7 din 27.05.2016 Cu privire la modificarea deciziei nr. 2.2 din 18.03.2016

DECIZIE nr.3.8 din 27.05.2016 Cu privire la aprobarea componenţei

DECIZIE nr.3.9 din 27.05.2016 Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent.

DECIZIE nr.3.10 din 27.05.2016 Cu privire la sistarea activităţii grădiniţei de copii din satul Sărata Veche şi satul Sărata Nouă

DECIZIE nr.3.11 din 27.05.2016 Cu privire la acordarea ajutorului financiar.

DECIZIE nr.3.12 din 27.05.2016 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind asigurarea curăţeniei şi bună gospodărire în localitate.

 

Martie 2016


Descarcă Anexa nr. 1 la decizia nr. 2.2 din 18.03.2016 Calculul tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă tehnică

Descarcă Anexa nr.1 la decizia nr. 2.7 din 18.03.2016 Anexa nr.1 la decizia nr.2.6 din 18.03.2015 Statul de personal al primăriei comunei Sărata Veche

Descarcă DECIZIE nr.2.1 din 18.03.2016 cu privire la adresarea instituţiilor de învăţămînt şcoala primară grădiniţa

Descarcă DECIZIE nr.2.2 din 18.03.2016 Cu privire la stabilirea tarifelor la Î.M. Menajacvaprim

Descarcă DECIZIE nr.2.3 din 18.03.2016 Cu privire la atribuirea bazinelor în folosinţă comună.

Descarcă DECIZIE nr.2.4 din 18.03.2016 Cu privire la modificarea impozitelor pentru păşunat pentru întreprinzători

Descarcă DECIZIE nr.2.5 din 18.03.2016 Cu privire la scoaterea la licitaţie DECIZIE nr.2.7 din 18.03.2016 Cu privire la executarea bugetului pe anul 2015

Descarcă DECIZIE nr.2.6 din 18.03.2016 Cu privire la aprobarea statului de personal

 

Februarie 2016


 

Descarcă DECIZIE nr.1.1 din 25.02.2016 Cu privire la scoaterea la licitaţie.

Descarcă DECIZIE nr.1.2 din 25.02.2016 Cu privire la acordul consiliului comunei Sărata Veche privind participarea la proiectul finanţat de AO .Casmed.

Descarcă DECIZIE nr.1.3 din 25.02.2016 Cu privire la stabilirea orarului de activitate a unităţilor de comerţ

Descarcă DECIZIE nr.1.4 din 25.02.2016 Cu privire la cererea grupului DECIZIE nr.1.5 din 25.02.2016 Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare.

Descarcă DECIZIE nr.1.6 din 25.02.2016 Cu privire la formarea

Descarcă DECIZIE nr.1.7 din 25.02.2016 Cu privire la aprobarea termenilor de păşunat pe teritoriul comunei Sărata Veche

Descarcă DECIZIE nr.1.8 din 25.02.2016 Cu privire la situaţia sanitaro-epidimiologică

Descarcă DECIZIE nr.1.9 din 25.02.2016 Cu privire la modificarea Deciziei nr. 3.6 din 12.05.2014

Descarcă DECIZIE nr.1.10 din 25.02.2016 Cu privire la modificarea Deciziei nr. 8.1 din 10.11.2015

 

Februarie 2015


Descarcă DECIZIE nr. 2.10 din 20.02.2015 Cu privire la modificarea bugetului.

Descarcă DECIZIE nr.2.1 din 20.02.2015 Cu privire la modificarea Deciziei

Descarcă DECIZIE nr.2.2 din 20.02.2015 Cu privire la notificarea nr. 1304.OT1-65 din 22.01.2015 a Oficiului teritorial al Cancelariei de Stat

Descarcă DECIZIE nr.2.3 din 20.02.2015 Cu privire la scutirea de plată pentru consumul de apă.

Descarcă DECIZIE nr.2.4 din 20.02.2015 Cu privire la alocarea lotului

Descarcă DECIZIE nr.2.5 din 20.02.2015 Cu privire la vânzarea – cumpărarea

Descarcă DECIZIE nr.2.6 din 20.02.2015 Cu privire la vânzarea – cumpărarea terenului aferent construcţiei privatizate

Descarcă DECIZIE nr.2.7 din 20.02.2015 Cu privire la transformarea cotelor-părţi valorice din proprietate comună în fracţie sau procente

Descarcă DECIZIE nr.2.8 din 20.02.2015 Cu privire la executarea bugetului pe anul 2014

Descarcă DECIZIE nr.2.9 din 20.02.2015 Cu privire la scoaterea

Descarcă DECIZIE nr.2.11 din 20.02.2015 Cu privire la transmiterea în

 

Ianuarie 2015


Descarcă DECIZIE nr. 1.1din 22.01.2015 Cu privire la modificarea bugetului

Descarcă DECIZIE nr. 1.2 din 22.01.2015 Cu privire la transmiterea terenului pentru amplasarea fîntînii arteziene.

Descarcă DECIZIE nr. 1.3 din 22.01.2015 Cu privire la abrogarea

Descarcă DECIZIE nr. 1.4 din 22.01.2015 Cu privire la scoaterea la licitaţie a obiectivelor acvatice.

Descarcă DECIZIE nr.1.1 din 22.01.2015 Cu privire la transformarea cotelor-părţi valorice din proprietate comună în fracţie sau procente

 

Decembrie 2014


Descarcă DECIZIE nr.7.1 din 08.12.2014 Cu privire la acordarea ajutorului financiar.

Descarcă DECIZIE nr.7.2 din 08.12.2014 Cu privire la modificarea bugetului

Descarcă DECIZIE nr.7.4 din 08.12.2014 Cu privire la aprobarea bugetului comunei Sărata Veche pe anul 2015

Descarcă DECIZIE nr.7.5 din 08.12.2014 Cu privire la stabilirea cotei de plată a impozitelor şi taxelor locale

Descarcă DECIZIE nr.7.6 din 08.12.2014 Cu privire la aprobarea plăţilor serviciilor prestate contra plată pe anul 2015 de către primăria Sărata Veche

Descarcă DECIZIE nr.7.7 din 08.12.2014 Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului comunal Sărata Veche pe I jumătate a an. 2015

Descarcă DECIZIE nr.7.8 din 08.12.2014 Cu privire la aprobarea planului de acţiune în domeniul protecţiei mediului ambiant

Descarcă DECIZIE nr.7.9 din 08.12.2014 Cu privire la evaluarea performanţelor profesionale a secretarului Consiliului

Descarcă DECIZIE nr.7.10 din 08.12.2014 Cu privire la aprobarea graficului concediului anual, al primarului şi secretarului comunei Sărata Veche.

Descarcă DECIZIE nr.7.11 din 08.12.2014 Cu privire la scoaterea la licitaţie a obiectivelor acvatice

Descarcă DECIZIE nr.7.12 din 08.12.2014 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind plata ajutorului material, premiului

Descarcă DECIZIE nr.8.1 din 10.12.2014 Cu privire la aprobarea bugetului comunei Sărata Veche pe anul 2015.

Descarcă DECIZIE nr.8.2 din 10.12.2014 Cu privire la rectificarea bugetului comunei Sărata Veche

Descarcă DECIZIE nr.8.3 din 10.12.2014 Cu privire la instituirea tutelei

 

Octombrie 2014


Descarcă DECIZIE nr.6,3 din 27.10.2014

Descarcă DECIZIE nr.6.1din 27.10.2014 Cu privire la înaintarea candidaţilor în

Descarcă DECIZIE nr.6.2 din 27.10.2014 Cu privire Ia proiectarea şi construcţia gazoductului spre fabrica de zahăr SUDZUCKER Moldova SA

Descarcă DECIZIE nr.6.3 din 27.10.2014 Cu privire la cererea cet. Regheliuc V.

 

Septembrie 2014


Descarcă DECIZIE nr.5.1 din 08.09.2014 Cu privire la reexaminarea şi abrogarea deciziei nr. 3.8 din

Descarcă DECIZIE nr.5.2 din 08.09.2014 Cu privire la demersul Secţiei Asistenţă Socială şi Protecţiei Familiei Făleşti privind eliberarea certificatelor fără plată beneficiarilor ajutorului de stat.

Descarcă DECIZIE nr.5.3 din 08.09.2014 Cu privire la acordarea ajutorului financiar.

Descarcă DECIZIE nr.5.4 din 08.09.2014 Cu privire la scoaterea la licitaţie a terenului.

Descarcă DECIZIE nr.5.5 din 08.09.2014 Cu privire la darea de seamă a directorului Î.M. Menajacvaprim pe lucru efectuat în prima jumătate a anului 2014.

Descarcă DECIZIE nr.5.6 din 08.09.2014 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de activitate a întreprinderii

Descarcă DECIZIE nr.5.7 din 08.09.2014 Cu privire la starea lucrurilor în bibliotecile publice din satul Sărata Veche şi Sărata Nouă.

Descarcă DECIZIE nr.5.8 din 08.09.2014 Cu privire la starea digurilor obiectelor acvatice.

Descarcă DECIZIE nr.5.9 din 08.09.2014 Cu privire la acordul de

Descarcă DECIZIE nr.5.10 din 08.09.2014 Cu privire la darea de seamă

Descarcă DECIZIE nr.5.11 din 08.09.2014 Cu privire la transmiterea terenului DECIZIE nr.5.12 din 08.09.2014 Cu privire la darea de seamă a

 

Aprilie 2014


DECIZIILE Şedinţei Consiliului local 12.05.2014

DECIZIILE ŞEDINŢEI Consiliului local 27.06.2014