intrare in sat dsfsd jkl monument centru gradinita

Investiţii


Proiecte în derulare anul 2014

 

  • Proiectul ”Termoizolarea edificiului grădiniței de copii din s.Sărata Veche”

Proiectul este finațat din banii Guvernului României prin intermediul Fondul de Investiții Sociale din Moldova în sumă de 328 850,40 lei. Obiectivul proiectului: tremoizolarea exterioară a edificiului grădiniței.

 

  • Proiectul : ”Renovarea și repararea sălii de sport din s.Sărata Veche

Proiectul este finanțat din sursele financiare allocate din bugetul de stat , din bugetul local și doi sponsori locali: Bogdan Stanislav și Maciura Stanislav. Costurile totale ale proiectului este în sumă de 550 000 lei. Obiectivul proiectului: repararea și renonarea sălii și dotarea cu inventor sportive.

 

  • Proiectul ”Reabilitarea și modernizarea Oficiului Medicilor de Familie din s. Sărata Veche”

Proiectul este finanțat de către Fondul de Dezvoltare și Modernizare a Prestatorilor Publici de Servicii Medicale din Moldova în sumă de 366 232,12 lei. Obiectivul principal – reparația exteriorului clădirii, amenajarea teritoriului OFM.

 

  • Proiect ”Construcția sistemului de canalizare în satul Sărata Veche”

Proiectul finanțat de către Fondul Ecologic în sumă de 10 367 070 lei. La prima etapă vor fi efectuate lucrări în sumă de 500 000 lei.

 

  • Proiectul ”Construcția mini terenului de fotbal”

Proiect finanțat din bugetul local și Federația de fotbal din Moldova în sumă de 250 000 lei.