intrare in sat dsfsd jkl monument centru gradinita

Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Movila Măgura” angajează contabil

Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Movila Măgura”

Poziția: Contabil șefTermenul limitǎ de aplicare: 10.04.202

Organizație: Asociația Grupul de Acțiune Locală „ Movila Măgura”

Tipul contractului: contract individual de muncă (pe durată determinată, cu posibilitate de prelungire).

Limbi de lucru: Românǎ, rusǎ, englezǎ

 • CONTEXT

LEADER este unul dintre cele mai vechi, cele mai de succes și mai populare instrumente de dezvoltare rurală la nivel european. ”LEADER” este o abreviere din limba franceză, care semnifică ”legături între acțiuni pentru dezvoltarea economiei rurale”. Abordarea LEADER este implementată atât în statele membre ale UE, cât și în țările asociative.

În țara noastră abordarea LEADER a fost implementată de la sfârșitul anului 2016, cu sprijinul oferit de partenerii de dezvoltare, în colaborare cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare prin crearea a 45 de Parteneriatelor locale denumite Grupuri de Acțiune Locală (GAL).

Scopul  Programului LEADER și al activității GAL-urilor este dezvoltarea economică a teritoriilor acoperite de GAL-uri, creșterea nivelului de trai, sprijinirea inovației și facilitarea reducerii excluziunii sociale, prin dezvoltarea și implementarea strategiilor la nivel local, implicând o gamă largă de părți interesate, inclusiv autorități publice locale, reprezentanți ai sectoarelor de afaceri și civice. În acest sens, GAL-urile facilitează procesele de dezvoltare locală, prin implementarea unor proiecte mici, dar cu impact semnificativ la nivel local. Spiritul LEADER este că localnicii sunt cei mai buni experți pentru dezvoltarea propriei localități. Ei împărtășesc o identitate bazată pe zonă și un sentiment de apartenență și acest lucru le oferă impulsul de a se uni și de a contribui la comunitatea lor. Această conexiune formează cea mai puternică bază pentru o abordare de jos în sus. LEADER înseamnă a fi „făcut de comunități”, nu „făcut” lor.

 • DESPRE ANGAJATOR:

Grupul de Acțiune Locală (GAL) „Movila Măgura”este un parteneriat intersectorial care a fost creat în baza implementării abordării europene LEADER în anul 2017. În 15 februarie 2022 am obținut statut de persoană juridică oferit de Agenția Serviciilor Publice ,fiind înregistrați ca Asociația Grupul de Acțiune  Locală „Movila Măgura”.

Asociația GAL „Movila Măguara” tinde să contribuie la dezvoltarea economică a 28 localități din raioanele Fălești, Sîngerei și Ungheni prin valorificarea resurselor și patrimoniului local.

Suprafața teritoriului acoperit de Grupul de Acțiune Locală este de 346.05 km2 și este omogen din punct de vedere geografic, caracterizat de diversitate și multiculturalitate. Populația totală a localităților partenere în cadrul GAL „Movila Măgura” este de 22 944 locuitori.

Misiunea Asociației GAL Movila Măgura:

Asociația GAL „Movila Măgura” își asumă misiunea de valorificare durabilă a potențialului parteneriatului și a resurselor locale prin dezvoltarea proiectelor comune, ce vor contribui la facilitarea dezvoltării economice durabile, îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, păstrarea și promovarea valorilor culturale contribuind la atragerea investițiilor interne și externe, plasând în centru activităților sale omul și necesitățile acestuia.

Viziunea Asociației GAL Movila Măgura :

Locuitorii din localitățile membre GAL „Movila Măgura” în 2028 beneficiază de comunități încadrate într-un proces de dezvoltare progresivă, conform standardelor de viață decentă, cu servicii publice și private de calitate și prestate în condiții de eficiență economică, financiară și tehnică maxime; cu sector antreprenorial consolidat și competitiv pe piața internă;cu o infrastructură turistică atractivă și servicii turistice consolidate.

 • SCOPUL POZIȚIEI:

Asigurarea managementului financiar al Asociației Grupul de Acțiune Locală „Movila Măgura”

 • SARCINI ȘI RESPONSABILITĂȚI:
 1. Gestionarea/ administrarea financiară a Asociației Grupul de Acțiune Locală „Movila Măgura”
 2. Evidența contabilă în strictă conformitate cu toate normele care reglementează acest domeniu;
 3. Recepționarea și controlul documentelor primare ale evidenței contabile și prelucrarea acestora;
 4. Pregătirea rapoartelor financiare și prezentarea acestora către organele abilitate
 5. Siguranța documentelor contabile şi îndeplinirea lor în baza standardelor existente şi legislaţiei în vigoare;
 6. Efectuarea calculelor şi transferurilor legate de impozite şi taxe, salarii;
 7. Participarea în elaborarea şi realizarea măsurilor îndreptate spre respectarea disciplinei financiare şi utilizarea raţională a resurselor financiare ale proiectelor implementate de Asociația Grupul de Acțiune Locală „Movila Măgura”
 • COMPETENȚE ȘI CALIFICǍRI NECESARE:
 1. este cetățean al Republicii Moldova;
 2. are studii superioare de profil economico-financiar;
 3. are experiență de lucru de cel puțin 3 ani în domeniul financiar;
 4. cunoaște actele normative din domeniul de specialitate;
 5. posedă cunoștințe de operare PC (MS Office (Word, Excel));
 6. posedă cunoștințe de operare a programului de evidență contabilă 1C.
 • DOSARUL DE APLICARE VA CONȚINE:
 1. Curriculum Vitae;
 2. scrisoare de motivare în  care  se  va  descrie experiența;
 • PROCEDURA DE APLICARE:

Persoanele interesate vor transmite dosarul de aplicare (CV, scrisoarea de intenție) în format electronic, la adresa de e-mail movilamagura8@gmail.com cu mențiunea în subiectul mesajului: „Contabil șef”

Termenul limitǎ de depunere a dosarelor 10.04.2022, ora 17.0017.00.

Persoană de contact: Galiț Maria  tel.069059257