intrare in sat dsfsd jkl monument centru gradinita

Anunț de lansare a licitației privind achiziționarea a lucrărilor reabilitarea a Postului de pompieri și Savatori voluntari din comuna Sărata Veche, rl Fălești

Primăria comunei Sărata Veche anunță concurs de participare la procedura de achiziție prin metoda cererii ofertelor de prețuri pentru achiziționarea a lucrărilor reabilitarea a Postului de pompieri și Savatori voluntari din comuna Sărata Veche, rl Fălești.

Achiziția se realizează în cadrul proiectului „Reconstrucția Postului de Pompieri și Salvatori Voluntari din com Sărata Veche ” cofinanțat de către Solidarity Fond în Moldova în cadrul proiectului -pilot „Consolidarea capacităților de protecție civilă în Republica Moldova”,  finanțat de ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul Programului de Cooperare  pentru Dezvoltare – Polish Aid și Implementat de Solidarity Fund PL în Moldova.

Pentru realizarea acestui proiect Primăria comunei Sărata Veche anunță licitație deschisă de selectare a unui ofertant care va realize lucrările de reabilitare a Postului de Pompieri și Salvatori Voluntari și a filialelor sale din comuna Sărata Veche, conform caietului de sarcini, și a unui furnizor de mobilă pentru dotare acestor posturi. Prin acest apel invităm toate companiile sau organizațiile specializate în executarea lucrărilor de reparații și confecționare de mobilier, să expedieze oferta de preț, în corespundere cu caitele de sarcini:

Ofertanții selectați  vor semna contracte de achiziție publică.

Oferta de participare la concurs va conţine următoarele informații:

  1. Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul și persoana de contact, email);
    2. Detalii despre produs/servicii oferite;
    3. Oferta financiară, care va include prețul. la prezentarea documentelor confirmative;
    4. Termenii de execurtare / livrare .

Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la adresa sarata-veche@mail.ru sau direct la sediul primăriei comunei Sărata Veche (s. Sărata Veche, r-l Fălești, Republica Moldova) până la data de 03.05.2023, ora 16.00.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 069059257 sau la adresa de e-mail sarata-veche@mail.ru