intrare in sat dsfsd jkl monument centru gradinita

ANUNŢUL PUBLIC privind aprobarea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului a activităţii planificate

Primăria mun. Com. Sărata Veche, anunţă publicul interesat, despre aprobarea şi emiterea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului, de către Agenția de Mediu, în cadrul procedurilor de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului prevăzute de Legea nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, cu modificările ulterioare, pentru activitatea planificată „Forarea sondei arteziene în scopul aprovizionării cu apă a locuitorilor din s. Hitrești, com. Sărata Veche, r-nul Fălești”, inițiator „Primăria com. Sărata Veche”.

Decizia de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, Agenția de Mediu din data de 28.02.2022 şi la pagina web oficială:

https://docs.google.com/document/d/1-xEE5f5yxhcFQQg aF4EHmzBk6FrVfRPJZ3giR9ZgMA/edit

Publicul interesat poate înainta în formă scrisă, la sediul autorităţii competente emitente, comentarii/observaţii la conţinutul deciziei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului din data publicării prezentului anunţ, până la momentul expirării termenului legal de contestare a actelor emise de către autorităţile administraţiei publice, prevăzuţi de legislaţia în vigoare.

Publicul interesat poate consulta la cerere, conţinutul informaţiei din cererea de evaluare prealabilă, şi depune propuneri/observaţii la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, Agenția de Mediu, str. Albișoara, 38, mun. Chișinău.

Observaţiile publicului, expuse în formă scrisă, se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, Agenția de Mediu, str. Albișoara, 38, mun. Chișinău.