intrare in sat dsfsd jkl monument centru gradinita

Comisii de specialitate

Comisiile de specialitate

 1. Comisia consultativă de specialitate pentru programe de dezvoltare economică-socială, buget, finanţe, administrea domeniului public şi privat, administrarea publică locală:
 1. Vasian Nicolae
 2. Caras Cristian
 3. Glavan Igor
 4. Golovatic Ludmila
 5. Bacalu Elena
 1. Comisia consultativă de specialitate pentru învăţămînt, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, juridică, ordine publică şi etică:
 1. Glavan Ion
 2. Golovatic Lilia
 3. Glavan Serghei
 4. Sandu Oleg
 5. Galiţ Petru
 1. Comisia consultativă de specialitate pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilorpublice, protecţia mediului, agricultură:
 1. Huţanu Eduard
 2. Caras Dumitru
 3. Paladi Vladimir